Škola TCM Longmen (Brána draka) Hradec Králové

Výuka vychází z pojetí učení Tradiční čínské medicíny podle materiálů z Číny i zahraničních výukových center, ze zkušeností Univerzity Guangming v Beijingu, Univerzity TCM v Tianjinu, školy TCM prof. Leung Kokyuena, v kombinaci se zkušenostmi západní reflexní akupunktury a propojením se západní medicínou, ověřené za posledních 20 let. Výuka probíhá jako jednorázové víkendové semináře, nebo série 2-4 seminářů k danému tématu, nebo jako série seminářů v rámci školy TČM.

Je vedená MUDr. Michalem Strnadem, praktikem akupunktury (30 let praxe) a TČM (20 let praxe), který je školitel České lékařské akupunkturní společnosti (ČLAS) pro akupunkturu a přidružené metody.

Škola TCM Longmen (Brána draka) Hradec Králové longmen

3 letá škola zaměřená na základy tradiční čínské medicíny a akupunktury.
Hlavní instruktor školy MUDr. Michal Strnad
další vyučující:
Doc. MUDr. František Pára, CSc.
MUDr. Anežka Bíziková
MUDr. Martin Zahradník
Mgr. Zuzana Hamarová
Ing. Lucie Hostáková
Ing. Markéta Schambergerová

Cíl školy:

Během 3 letého studia probrat základy tradiční čínské medicíny (TČM), základy nauky o akupunkturních bodech a síti akupunturních drah a spojnic, diagnostiku podle principů tradiční čínské medicíny a klinické využití u různých obtíží a onemocnění.
Rozšířit možnosti náhledu na problematiku obtíží a nemocí západním (reflexologickým) akupunkturistům. Nabídnout možnosti využití propojení západní medicíny a TČM pro řadu hraničních, chronických nebo obtížně léčitelných stavů.
Vytvořit algoritmy diagnostiky a terapie u potíží a nemocí se schopností řešit je pomocí akupunktury, ušní akupunktury, moxování, baňkování, fytoterapeutických hotových směsí (nebo klasických směsí), ev. ve spolupráci se západní medicínou.

Způsob výuky:

V každém ročníku je deset třídenních seminářů (každý měsíc jeden, pátek – neděle, 24 hodin), celkově tedy 240 hodin za jeden rok, o prázdninách týdenní praktický seminář. Výuka je průběžně testována na každém semináři z předcházející látky a na konci závěrečným ročníkovým testem a praktickou zkouškou během letního praktického semináře.

Jiné možnosti výuky:

Absolventi podobných škol po 1. nebo 2. ročníku mohou nastoupit do dalšího po upřesnění předchozího studia.
Zájemci o jednotlivé semináře se mohou těchto zúčastnit. Je potřeba minimálně 3 týdny předem to nahlásit u sekretářky školy. Cena jednotlivých seminářů je vyšší než při platbách pololetních, nebo celého roku.

Obecný obsah výuky:

1. ročník: Obecné základy Tradiční čínské medicíny
Určeno pro zájemce o TČM a „západní akupunkturisty“ pro pochopení z jakých principů diagnostiky i terapie tato i další metody vycházejí.
základní teorie, etiologie a patogeneza, syndromy podle TČM, různé typy diferenciální diagnostiky, diagnostika podle jazyka a pulzu, principy terapie
Termíny: 1. víkend v měsíci
2. ročník: Teorie akupunkturních drah, jejich bodů a syndromů
Určeno pro absolventy 1. ročníku základů (i z jiných škol), pro fytoterapeutisty TČM, pro „západní akupunkturisty“ k rozšíření základních znalostí a propojené s ddg syndromů TČM v aplikaci léčby západních diagnóz.

Studium je zaměřeno na:

  1. obecné zásady fyziologie a patologie systémů 12 drah
  2. porovnání lokalizace a funkcí akupunkturních bodů na jednotlivých drahách s vypíchnutím indikací a rozdílů u nejdůležitějších funkčních bodů – a to s ohledem na syndromologickou diferenciální diagnostiku
  3. porovnání syndromů souvisejících s příslušnými drahami a jejich léčba v rámci západních nemocí
  4. průběžnou výuku a porovnávání nálezů jazyka a pulzů u jednotlivých drah a jejich syndromů
  5. využívání různých postupů léčby (tělová akupunktura, ušní akupunktura, baňkování, moxa...)
  6. rozbor průběhu sítě akupunkturních drah, jejich bodů a syndromů
  7. praktické rozbory využití příslušných akupunkturních bodů
  8. různé druhy metod ovlivňování (různé způsoby akupunktury, ušní akupunktury, moxování, baňkování a fytoterapie pomocí hotových směsí)
akupunkturní bod, akupunkturní dráha, skupiny specifických bodů, 12 řádných drah, 8 mimořádných drah, extrabody, mikrosystémy, algoritmy výběru bodů a principy použití, různé metody ovlivňování akubodů a drah a jejich výběr, syndromy příslušných drah, DDG použití různých akubodů v praxi
Termíny: 2. víkend v měsíci
3. ročník: Klinické aplikace u různých skupin obtíží a nemocí
Určeno pro absolventy prvých 2 ročníků, pro „západní akupunkturisty“ k rozšíření znalostí léčby různými postupy u západních diagnóz a TČM syndromů.
Studium je zaměřeno na
rozbor západních nemocí z pohledu TČM diagnostiky, TČM syndromů
tvorbu algorytmů léčby různými metodami a postupy (akupunktury, ušní akupunktury, baňkování, moxování, skalpové akupunktury, fytoterapie hotovými směsmi, klasickými fytoformulemi,...)
procvičování diagnostiky pulzů a jazyka
DDG různých onemocnění z pohledů syndromů TČM a patologie konstitucí a akudrah, jejich praktické řešení v rámci DDG a užití různých postupů TČM /akupunktura, hotové fytoformule, ušní akupunktura, baňkování, moxování, akupresura..., řešení kombinovaných nebo chronických onemocnění pomocí DDG
Termíny: 3. víkend v měsíci
Přihlásit se můžete:
přímo z webu v sekci Termíny seminářů
zasláním vyplněné Přihlášky ke studiu TČM ve škole Longmen
Další informace u pí. Zuzany Hanouskové, nebo v Centru TČM Hradec Králové (viz Kontakt).
 

Ceník:

Zápisné
                      500,- Kč          do 15.9.2012
Školné  celoroční
                 24.000,- Kč          do 15.9.2012
Půlroční
                 13.000,- Kč          do 15.9.2012
Celoroční
                 27.000,- Kč          od 16.9.2012
Půlroční
                   3.500,- Kč          od 16.9.2012
Jednotlivý seminář
                  2.900,- Kč

 

Číslo účtu: KB HK 432818920267/0100, variabilní symbol: datum narození

Kontakt:

Zuzana Hanousková - sekretářka školy TČM Longmen

tel./fax: +420 495 266 799

e-mail ordinace: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

e-mail škola: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript