O nás

Hlavni myšlenka, která nás vedla při vzniku centra čínské medicíny MOST KE ZDRAVÍ, byla sjednotit takříkajíc pod jednu střechu kompletní péči o zdraví člověka, kterou nám nabízí široká paleta možností čínské medicíny vyvíjející se tisíce let.

Cílem snahy celého týmu je poskytovat terapeutickou péči, založenou na principech Tradiční čínské medicíny (TČM), podle svých nejlepších znalostí, zkušeností a možností. Být bezpečnými a svědomitými průvodci na cestě od nemoci zpět ke zdraví a rovnováze.

Cítíme zodpovědnost:

  • vůči našim zákazníkům, kteří se na nás obrací
  • vůči společnosti, ve které žijeme
  • sami k sobě
  • vůči mistrům a učitelům v dlouhé a bohaté historii TČM, od nichž máme možnost čerpat vědomosti

Na této cestě rovněž cítíme pokoru a vděk, protože děláme to, co nám je blízké a co nás naplňuje.

Most ke zdraví

Centrum tradiční čínské medicíny - interiér

cekarna-s-recepcičekárna s recepcí
Čekárnačekárna
Recepcerecepce
doupě bronzových drakůdoupě bronzových draků
komnata zlatého květukomnata zlatého květu
komnata zlatého květukomnata zlatého květu
stylový nábytek
stylový nábytek