Ing. Jan Soldán, Ph.D.

孙洋,博士

      Narozen 31. května 1969 v Prostějově. V roce 1993 obhájil svoji diplomovou práci na téma Zpětný přenos informací z implantabilního neurostimulátoru na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v oboru lékařská elektronika. Současně v letech 1991-92 pod vedením prof. MUDr. Pavla Doskočila, DrSc. se věnoval studiu anatomie na I. lékařské fakultě UK. O akupunkturu se začal zajímat již ve svých čtrnácti letech a později během studia na ČSBS se rozvinul jeho zájem o čínskou medicínu jako celek. Ve snaze získat co nejautentičtější informace započal od roku 1995 své studijní pobyty v ČLR. S cílem získání velkého doktorátu v oboru akupunktury nastoupil v roce 2004 na jednu ze čtyř nejprestižnějších univerzit tradiční čínské medicíny na světě - Chengdu University of Traditional Chinese Medicine 成都中医药大学. Po intenzivním studiu čínštiny zakončeném státní zkouškou následovalo studium odborných předmětů s množstvím zkoušek bakalářské a magisterské úrovně. V roce 2009 byl přijat na nejvyšší možný stupeň vzdělání v tradiční čínské medicíně, kde si jej do svého týmu vybral profesor Liang Fangrong. Po více než deseti tisíci hodinách výzkumů zakončil doktorandské studium úspěšnou obhajobou dizertační práce a v červnu roku 2014 mu byl udělen titul "Doctor of Accupuncture & Moxibustion" (博士, Ph.D. ).

      Věnuje se výuce čínské medicíny a akupunktury v Číně i v ČR, je autorem uznávaných vědeckých statí v nejprestižnějších časopisech oboru a je rovněž autorem redigovaného vydání knihy The Source of Acupuncture and Moxibustion(针灸逢源). Toto obdivuhodné dílo mistra Li Xuechuan o rozsahu takřka čtvrt milionu čínských znaků zrekonstruoval, převedl do současné čínštiny a doplnil několika tisíci komentářů a vysvětlivek.

      V klinické praxi se Dr. Soldán věnuje akupunkturní a bylinné léčbě se zaměřením na klasické postupy. Ve volném čase se zabývá fotografickou dokumentací rostlin užívaných čínskou medicínou.