MUDr. Lenka Gluvňová

 

l-gluvnova-smAbsolvovala jsem studium na 1. Lékařské fakultě University Karlovy v Praze, později získala specializaci v oboru Anesteziologie a resuscitace (1.+2.atestace) a více než 10 let pracuji v IKEM Praha na Klinice anesteziologie a resuscitace (pečuji o pacienty při a po operacích srdce). V rámci dalšího vzdělávání se zabývám léčbou bolesti- tradičními i netradičním technikami.

- 1996 - 1997 – kurs akupunktury na Institutu pro vzdělávání lékařů v Praze a následně jsem začala s vykonáváním akupunkturní praxe.
- 1999 - 2000 – studium Ájurvédy (tradiční indické medicíny) na Ájurvédském Institutu v Albuquerque (Nové Mexiko, USA)
- 2001 - 2006 – studium čínské fytoterapie na 1.škole Tradiční čínské medicíny (Československé sinobiologické společnosti) v Praze.
- 2002 – kurs myoskeletální medicíny při ILF Praha (manipulační a mobilizační techniky)
- 2006 – Škola reflexní terapie (masážní ošetření reflexních plošek chodidel)
- 2007 - 2008 – studium Tradiční čínské medicíny (TCM Bohemia Praha)

Ve své praxi využívám techniky tradiční čínské medicíny – akupunkturu (včetně ušní akupunktury- aurikuloterapie), bylinné poradenství, baňkování, moxování, ale i reflexní terapii a další techniky „ušité na míru pacienta“.
Snažím se neustále vzdělávat a nové poznatky okamžitě zavádět do praxe pro blaho všech svých pacientů.
Jsem si vědoma výdobytků moderní medicíny, která je nepostradatelná se svým vědeckým pokrokem při léčbě akutních život ohrožujících stavů, kdy je například nutná kardiopulmonální resuscitace a postupy intenzivní péče, při léčbě traumat a těžkých infekcí (kde se využívá moderní antibiotická terapie, zásady pečlivé hygieny či aseptický přístup), ale rovněž si uvědomuji její „mezery“ při léčbě chronických civilizačních onemocnění. Právě zde se otevírá možnost pro tisíce let staré a praxí prověřené tradiční léčebné systémy, které pojímají člověka jako harmonický celek a nemoc, jako stav vychýlení z rovnováhy. Techniky čínské medicíny jsou perfektně využitelné k opětovnému nastolení rovnováhy v organizmu – zrušením blokád v energetickém toku „Qi“ jsou schopny nastartovat samoozdravné procesy v těle, uvést do harmonie tělo i duši a podpořit člověka v zdravém, šťastném a spokojeném životě. Je velká škoda, že oba tyto léčebné systémy v naší moderní společnosti nespolupracují…

Video - MUDr. Lenka Gluvňová, Akupunktura a čínská medicína:

https://www.youtube.com/watch?v=gOmN_1-i40s