Čínská zdravotní cvičení

Qi Gong
Čínská medicína - Qigong (čchi-kungu)

Čínská medicína má cvičení Qigong - pěstování zdraví,  při jeho pravidelném praktikování velmi dobře ovlivňuje nejen zdravotní stav, ale i psychickou kondici. V překladu slovo qigong znamená „pěstování, práci s energií qi“. Toto cvičení je více než 3000 let staré, tyto dlouhodobé zkušenosti, umožňují toto cvičení využívat i jako léčebnou metodu. Základními předpoklady pro jeho praktikování je mnoho ale jeho podstatu lze shrnout do tří zásad:

  • zklidnění  mysli,
  • uvolnění
  • následování přirozenosti.

Qigong cviky nás učí jak v sobě najít a probudit  přirozenou léčebnou schopnost našeho těla.

Jako samostatná léčebná metoda je qigong součástí tradiční čínské medicíny.

Čínská medicína - terapie čchi-kungem

Zdravotní cvičení - Terapie čchi-kungemQigong cvičení  může být použito jako samostatná terapie a léčba. Tuto metodu léčby je možno provádět jako doplněk nebo podpůrný prostředek dalších metod  jako jsou  akupunktrua, baňkování, fytoterapie.

Individuální přístup čínské medicíny při  qigong terapií je specifický ve vztahu terapeut - pacient. Terapeut dle diagnózy určí příslušné cvičení, které pacienta naučí a doporučí mu kdy, jak často a po jakou dobu je nejlépe cvičení provádět. Pro qigong cvičení je specifická vnitřní práce, která bývá kamenem úrazu u většiny cvičenců a pacientů, proto je důležité mít zkušeného terapeuta.
Cvičení qigong velmi úzce souvisí s celkovým životním stylem a pohledem na svět. Celý proces výuky a léčby qigonguale do nás nevyžaduje mnoho změn a ani neříká jak se máme chovat a co v životě měnit. Je důležité aby  jsme vždy následovali sebe a svoji přirozenost. Cest ke spokojenému zdravému životu je mnoho ale pro každého platí něco jiného. qigongu je jednou z cest k hodnotnějšímu životu. 

Čínská medicína - qigohg Wuxing – orgánová sestava pěti zvířat.

Toto cvičení se skládá z pěti cviků, které tvoří komplexní sestavu zaměřenou na pět orgánů. Každý z cviků je zastoupen určitým zvířetem (drak, tygr, leopard, had, jeřáb) a svou podstatou je  propojen s daným orgánem. Podle teorie čínské medicíny cvičení vychází z principu wuxing (pět hybatelů, prvků).  Tento komplex cviků zlepšuje psychickou a fyzickou adaptabilitu a je základním kamenem pro budování vnitřní i fyzické síly.

Drak – voda – ledviny, tygr – kov – plíce, leopard – dřevo – játra, had – země – slezina, jeřáb – oheň – srdce).

 

Qi Gong šesti dechů
六字诀 - celým jménem se cvičení šesti dechů označuje "qu bing yan nian - liu zi jue",
qu bing znamená zbavit se nemoci a yan nian dlouhá léta života
Jde o jednoduché čínské cvičení sloužící k ozdravění těla a podporující dlouhověkost. Při cvičení se pracuje s čínskými slabikami „šesti dechy“ a cvičí se ráno na místě kde je čistý (čerstvý) vzduch. Cvičit „dechy“ lze samostatně nebo jako soubor cviků, např. nemocný může zvolit jeden z dechů a cvičit ho vícekrát za účelem zbavení se nemoci.
Dech „sü“ - posilující játra
Pozice úst
Rozevřeme jemně rty, našpulíme je a vyslovujeme „sü“ – výslovnost přehlasovaného u je podobná jako německé přehlasované u (ü) či francouzské u (v podstatě se jedná o to, že rty máme našpulené pro vyslovení „u“, ale z úst vypouštíme „y“).
Dech „kche“, léčící srdce
Pozice úst
Vyslovujeme zvuk podobný „kch“. Rty jsou pootevřené, špička jazyka je obrácena dolů a okraje jazyka se všude dotýkají spodní části úst.
Dech „chu“ - léčící slezinu
Pozice úst a výslovnost
Rty mají tvar trubičky, uvolněný jazyk je vodorovně natažen vpřed a mírně se vyklenuje nahoru. Vyslovujeme tiše „chu“. Opět – jako u všech cvičení Metody šesti dechů – se začíná výdechem, při němž se právě zmíněná slabika „chu“ vyslovuje.
Dech „s“ - posilující plíce
Pozice úst a výslovnost
Vydáváme tiše zvuk, podobný syčení hada – „sssss“. Přitom máme roztažené koutky úst, špička jazyka se zasune mezi horní a dolní řezáky a mírně se vystrčí. Vitální, životodárnou energii čchi vydechujeme po obou stranách úst otvory, které vzniknou roztažením koutků úst a pozicí jazyka.
Dech „čchuej“, posilující ledviny
Pozice úst a výslovnost
Ústa máme mírně otevřená, koutky zatáhneme mírně dozadu, jazyk se zvedne mírně nahoru a vzad. Při výdechu vyslovujeme tiše zvuk „čchuej“.
Dech „si“ - posilující trojitý zářič
Pozice rtů při cvičení a výslovnost
Ústa jsou mírně otevřená, jazyk je natažený, ale špička směřuje dolů, na bocích jazyka je jemné napětí. Zuby jsou proti sobě, ale nedotýkají se. Vyslovujeme tiše slabiku „si“.
Zmínka též: Ando – „Umění pěstování čchi…“ str. 21

 

 

 
TAI JI

Čínská medicína - taiji (tchaj-ťi)

O   Tchaj-ťi   obecněZdravotní cvičení - Tchaj-ťi , v prvé řadě je to však bojové umění a v překladu znamená „pěst velkého předělu“. Předností tchaj-ťi je skutečnost, že vnáší do něčeho tak impulzivního a hrubého jako je boj lidskou inteligenci a cit. Především je to program rozvoje schopností adaptovat se, přirozeně a pružně reagovat, neztrácet nadhled a sebejistotu, potlačit v sobě primitivní násilí, agresivitu a bezhlavost.
Tchaj-ťi čchüan (dále jen tchaj-ťi) se rozděluje na pět stylů: Chen, Yang, Wu, Sun a Wu. Tyto styly se od sebe liší pohyby, postoji a rychlostí procvičovaných sestav. Obsah a principy těchto stylů jsou stejné a zahrnují v sobě hned několik funkcí:
  • zdravotně léčebnou
  • sebeobrannou
  • meditativně filosofickou 

 

Pravidelné každodenní cvičení tai-ji bylo úspěšně propagováno a dnes můžeme kdekoliv v Číně a na mnoha dalších místech na světě vidět tisíce lidí při ranním cvičení.
Zároveň se začal sledovat účinek pravidelného cvičení na zdravotní stav cvičenců.Výsledky těchto výzkumů byly široce publikovány a hovoří o prospěšnosti cvičení pro naše zdraví.

 

 


Pro pochopení taiji a pohybu v něm chci zmínit jeden téměř mystický příběh. Vypráví se o zakladateli stylu Yang, mistru Yang Luchanovi. „Jeho cit pro vnímání směru a síly pohybu byl tak dokonalý, že pták sedící v jeho otevřené dlani nemohl vzlétnout. Vždy, když se chtěl opeřenec odrazit, Yang Luchan vystihl ten správný okamžik, rukou povolil dolů a do stran, čímž mu nedal opěrný bod pro odraz a pták padal s jeho dlaní a nenašel pevný bod. Jakmile pták dosedl a okamžik odrazu byl pryč, Yang Luchan ruku opět lehce pozvedl, dal mu pevný bod a vše začalo znova.“ Tento příběh ukazuje, co je podstatné pro vnitřní bojová umění a také pro pohyb v nich. Pokud chceme obohatit svůj život a prostřednictvím vypěstovaného citu využít zákonů fyziky a biologie až na samou mez, je taiji možnou cestou k tomuto obohacení.
Taiji jako vnitřní bojové umění umožňuje dosažení nepopsatelné hloubky, prostřednictvím po staletí pěstovaných  technik se můžeme ponořit do zcela zvláštního světa, odložením svázanosti dnešní civilizace a přesně v duchu prastarých tradic provádět cvičení, která jakoby vedla mimo běžné vědomí člověka a která pomáhají nalézt ztracené hodnoty dnešní společností nedoceněné.

 

 

 

Taiji, zdraví a čínská medicína

Zdravotní cvičení - Tchaj-ťi Taiji   je jedním z velkých pokladů čínské kultury, kde má dlouhou tradici. V současnosti se cvičí po celém světě jako bojové umění, forma prevence a cvičení na udržení zdraví. Díky tomu, že Taiji je pomalé, uvolněné a jemné cvičení, můžou ho praktikovat lidé všech věkových skupin a tělesné kondice. Člověk může provozovat totoumění jak se udržet fit“ od mládí a pokračovat s cvičením plnohodnotně až do pokročilého věku.

 

Vnější vzhled je v současnosti pro mnoho lidí velmi důležitý. Všeobecně se věří, že pokud někdo vypadá dobře, je také zdravý, pokud se pohybuje, tak trénuje tělo. Jsou to klamné představy – vnější vzhled nám nic neřekne o tom, co je uvnitř. To platí také u cvičení – např. když se hodně zapotíte po půlhodině jízdy na rotopedu, přesto toto cvičení mnoho vaše zdraví nezlepší, protože hlavně více pracujete na svalech nohou a dolní části těla než na vrchní části a rukou. Také to nezlepší stav vašeho imunitního systému nebo fyziologickou funkci vnitřních orgánů. Na druhou stranu, jak bylo zdokumentováno, taiji posiluje imunitní systém. Například v magazínu PREVENCE (časopis v USA) byla publikována studie, jejímž závěrem bylo, že lidé pravidelně cvičící taiji měli větší počet bílých krvinek oproti necvičícím.
Uvolněné, přirozené, ladné, protahující, klidné, jemné, pomalé a kruhové pohyby používané při cvičení taiji poskytují nejlepší podporu pro funkci všech vnitřních orgánů. Když cvičíte správně, všechny vnější podněty jsou odfiltrovány, negativní emoce jsou utlumeny a Vy tak proniknete do zdravého, klidného stavu. Jinými slovy, když jste uvolnění, nervový systém začne pracovat efektivněji, krev lépe cirkuluje a tělo se lépe sladí a dostane do rovnováhy. Když v taiji kroužíte celým tělem a protahujete ho, potom kosterní, ale také svalový systém i vnitřní orgány jsou řádně trénovány. Tím, že cvičíte pravidelně, udržujete své tělo zdravé. Proto je v dnešní době taiji tím nejlepším lékem.